Porovnanie autorov

 

 
Válka s Mloky
Zvieracia farma
 
román
 
základ
zo skutočnosti -fašizmus v Nemecku
zo skutočnosti -Stalin a Rusko
deformácia spoločnosti
ľudská chamtivosť vedie k zničeniu ľudstva, diferenciácia
kult osobnosti, tyrania, zabíjanie, zastrašovanie, demagógia
delenie spoločnosti
kasty -verejné delenie na rôzne triedy a kasty
skryté narastanie rozdielov medzi prasatami a ostatnými zvieratami, navonok bola hlásaná beztriedna spoločnosť -Major
vina
hlavná zodpovednosť stojí na ľuďoch, ktorí nedokázali predpokladať, čo sa stane a ani situáciu riešiť
prasce sa dostali k moci a riadili celý zvierací život -oni manipulovali a ohlupovali
koniec
mloky preberajú vládu nad svetom, ľudia sú zničení vlastnou chamtivosťou a krátkozrakosťou, ale aj mlokov (deformovanú spoločnosť) čaká zničenie -boje medzi sebou
komunita sa vrátila na úplný začiatok, vláda prasiat nepriniesla žiadne zlepšenie, skôr ich ešte utláčala a využívala
spoločné znaky
-obidve sú alegórie -zvieratá sú použité na vykreslenie osudov ľudskej spoločnosti