Vzťah k téze


          heslá: „Válka je mír!“, „Sloboda je otroctví!“, „Nevědomost je síla!“, „Velký brat tě sleduje.“


          Winston Smith


          vzbúri sa a riskuje, že bude odhalený -píše si denník i keď vie, že bude skôr či neskôr odhalený


          nositeľ spravodlivosti „Chápem ako ale nechápem prečo.“


          jeho úlohou bolo opravovať minulosť -musí ju falšovať, aby nebola škodná systému


          uvedomuje si, že človeku nepatrí nič okrem jeho vlastného mozgu -i keď ho sledujú, je jeho


          priateľ Obrien -myslí si, že aspoň on má podobné myšlienky -mýlil sa, lebo práve on ho zatkne


          odhalia ho, zatknú a mučia -to však Strane nestačí -vidí jeho vnútro a chce, aby myslel ako oni chcú -vymývaním mozgov a rôznymi praktikami dosiahnu, že nakoniec oj on miluje Veľkého brata


          Ministerstvá


          inštitúcie ovládajúce spoločnosť „Mírmini sa zaoberá vojnou, Lamini mučením, Pramini lžou, Hojmini šírením hladu.“


          Ministerstvo pravdy -Pramini


          zaoberá sa klamstvom a podvodmi, cenzurovaním, úpravou starých článkov a písaním výmyslov -mená aj udalosti sú uvádzané podľa potreby (tu pracoval Winston


          neustále prekrucovanie a falšovanie minulosti, aby to slúžilo záujmom vlasti „Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť a kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť.“


          Ministerstvo lásky -Lamini


          zaoberá sa nenávisťou, likviduje (=vaporizuje) nepohodlných ľudí, organizuje každodenné Dve minúty nenávisti, kde každý je vyburcovaný až do agónie, kde nadáva, kričí, keď na obrazovke vidí nepriateľa Strany


          mučenie, výplach mozgov, vnútorná zmena ľudí, pretváranie osobností


          nechcú človeka zabiť (stal by sa symbolom revolty, vzdoru), ale chcú ho vymazať, obrátiť ho, zlomiť ho, zmocniť sa jeho myslenia a pretvoriť ho než ho zabijú -urobia ho jedným z nich


          Miestnosť 101 -tu dochádza k emocionálnej premene; najhoršie a najposlednejšie mučenie


          Winston tu zradí i svoju lásku -stane sa z neho nečlovek


          snaha odstrániť lásku, erotiku a rozkoš


          Ministerstvo mieru -Mirmini


          organizuje vojny -obyčajne proti jednému bloku v spojení s tým druhým (neustále obmieňanie spojencov a nepriateľov)


          Ministerstvo hojnosti -Hojmini


          klamanie údajov z hospodárstva


          ako vytvoriť nedostatok -kontroluje prísun potravín a ich rozdelenie -neustále znižovanie prísunov


          absurdnosť -snažia sa zúžitkovať všetko, aby nezvyšovalo -vyrábajú nukleárne zbrane, aby nezvýšil materiál, ale nepoužívali ich, aby mohli bojovať ďalej -nezničiť zem


          pokrok sa zastavil na mŕtvom bode


          newspeak


          okliešťuje pôvodnú terminológiu a vyberá len určité slová, aby myslel len pre potreby strany


          reč podporujúca moc -rečník nemohol vyjadriť svoje postoje, myšlienky, a tak spáchať zločin


          crimestop -znamená schopnosť zastaviť sa inštinktívne už na prahu každej nebezpečnej myšlienky


          nechápať analógie, nevšimnúť si logické chyby, nerozumieť najjednoduchším argumentom


          ochranná hlúposť


          blackwhite -ak ide o protivníka vždy bez váhania tvrdiť, že biele je čierne, i keď to odporuje jasným faktom, ale je to v záujme Strany


          doublethink -schopnosť držať v mysli dve protikladné presvedčenia a súčasne obidve akceptovať


          „…protože základní linií Strany je záměrně používat lži, a přitom zachovávat pevný cíl, který se opíra o naprostou čestnost je nezbytně nutné říkat úmyslně lži a přitom jim doopravdy věřit.“


          „Jestliže má někdo vládnout natrvalo, musí umět zvrátit smysl skutečnosti.“


          facecrime -zločin spoznaný na základe výrazu tváre -človek nie je dostatočne nadšený, alebo dostatočne nahnevaný až nenávidiaci, malé tiky tváre pri nepozornosti keď rozmýšľa, emócie zobrazené na tvári


          „Bylo hrozně nebezpečné dát volný průchod myšlenkám, když byl člověk na veřejném míste anebo v dosahu obrazovky.“


          Ideopolícia -neustále všetkých kontrolujú -malé náznaky, facecrime, nedostatok nenávisti, či lásky -všetko je dôkazom vzbury


          neustála kontrola televíziou, ktorá nielen vysielala, ale i prijímala


          vaporizácia -úplné odstránenie nepohodlného človeka -zrazu osoba v noci zmizla, Strana o ňom zmazala akúkoľvek zmienku v papieroch, vymazala ho -Strana ostala bezúhonná


          oficiálne zákony ani neboli, a teda ani nič nezakazovali -vaporizovali za to, že v budúcnosti mohli niečo vykonať, byť nebezpeční


          bezdejinnosť -dejiny boli v neustálom pohybe zmien zapríčinených momentálnou politikou Strany


          takto sa zaručovala neomylnosť Angsocu