George Orwell

                    i.        Životopis a tvorba


          vlastným menom Eric Arthur Blair


          anglická povojnová literatúra


          pochádzal z lepších spoločenských pomerov -vzdal sa však toho života, lebo sa nadchol pre socialistické myšlienky, spravodlivosť


          ako jeden z prvých pochopil deformáciu a predvídal totalitný režim a vlastne všetky zverstvá komunizmu


          sympatizoval s proletariátom -hoci mohol mať peniaze, žil na hranici chudoby


          dokázal odkryť praktiky komunistov -zotrel pozlátko a napísal o tom


          pochopil, že stalinizmus je pravý opak ideálov sociálnej spravodlivosti


          najlepšie diela napísal ku koncu svojho života


          trpel na tuberkulózu

                  ii.        Zvieracia farma


          Príčina neslobody -pán Jones. Major, staré prasa, vysloví myšlienky slobody, demokracie. Zvieratá sa rozhodnú pre revolúciu a vyženú pána farmy. Nastolia animalizmus, podľa ktorého sú si všetci rovní a budú sa mať lepšie -spravodlivosť medzi zvieratami. Prasce sa chopia vedenia a usmerňovania práce. Prvýkrát si prisvoja niečo bez rozdelenia -jablká a mlieko. Prasce začnú dôveru zneužívať viac a viac. Nakoniec sa dostanú na úroveň svojich nepriateľov -masové čistky, hlad, prenasledovanie, demagógia -ostatná masa je na tom ešte horšie ako za pána Jonesa.


          vytvorenie diktatúry -psy ako nástroj moci -zastrašujú každého


          alegorický román na udalosti v Rusku v 1917 -revolúcia a pomery po nej


          humorný obraz každodenného života v „dokonalej“ spoločnosti


          pravdivo zachytil realitu -totalitný režim nielen v Rusku, ale i v krajinách za železnou oponou


          celá genéza režimu -od vzniku po zánik


          proroctvom a varovaním pred totalitou, násilným uchopením moci, zaslepenosťou a uzurpátorstvom


          dielo útočí na slepotu na obidvoch stranách železnej opony -tí, ktorí žijú vnútri tohoto systému, ale aj na tých na západnej strane a ťažko by uverili bez alegórie, že by aj takéto niečo mohlo fungovať


          ukazuje, že všade, kde sa použije násilie, bude to mať podobné následky

                iii.        Vzťah k téze


          prasce vytvoria diktatúru nad zvieratami v mene pochybnej demokracie, ktorá je ešte horšia ako vláda ľudí


          animalizmus


          „človek je jediný tvor, ktorý konzumuje bez produkovania“ -zvrhnutie človeka a vláda zvierat


          systém, kde každý pracuje pre každého a kde sa majú všetci dobre -spravodlivosť a rovnosť


          spoločný boj proti nepriateľovi -človekovi


          paralela udalostí:

Rusko Zvieracia farma
pred októbrom 1917 pri moci je cár majiteľ pán Jones -zvieratá hladujú
myšlienky Marx Major
revolúcia 1917 zvrhnutie cára vyhnanie pána Jonesa
1918-1921 občianska vojna v Rusku, Trotzkého neúspešné pokusy o upevnenie moci Vojna pri Kravíne, Jones napadne farmu -chce ju späť; Snowballove komisie-si upevňujú moc
1921-1941 roky elektrifikácie, spory Stalina a Trotzkého, začiatok stalinizmu =teroru, hľadanie nepriateľa, zákaz kritiky režimu stavba mlynu, spory Napoleona a Snowballa, Snowball je vyhnaný; Napoleon sa dostáva k moci, využívanie psov na zastrašovanie, očierňovanie Snowballa
1941-1945 vojna, obete vojny a zničenie krajiny -víťazstvo za cenu veľkých strát na životoch Vojna o mlyn, zničenie mlyna a zranenie Boxera, zvieracie popravy, zastrašovanie psami
1946-1953 kult osobnosti Stalina, tajná polícia, kontrola Napoleon neobmedzene vládne na farme -vďaka Kvičiakovi ovláda zvieratá, spolupracuje s ľuďmi -znova sa farma volá Panská farma


          deformácia siedmich prikázaní

  pôvodné znenie zmenené
1. Každý kto chodí na dvoch nohách je nepriateľ
2. Každý, kto chodí po štyroch nohách, alebo má krídla, je priateľ
3. Nijaké zviera sa nebude nikdy obliekať
4. Nijaké zviera nebude spať v posteli Nijaké zviera nebude spať v posteli s plachtou
5. Nijaké zviera nebude piť alkohol Nijaké zviera nebude piť alkohol nad mieru
6. Nijaké zviera nezabije iné zviera Nijaké zviera nezabije iné zviera bez príčiny
7. Všetky zvieratá sú si rovné Všetky zvieratá sú si rovné, len niektoré sú si rovnejšie.


          demagógia


          ovce spravili všetko, čo im prasce povedali =>zmanipulovaná masa -prekričali každého, kto oponoval prasatám; neustále skandovali heslá, aby utvrdili, že je to tak


          nerovnaké rozdeľovanie jedla (mlieko, jablká…) -prasatá tvrdia, že majú dôležitú úlohu -vedenie -a tak musí dostávať dostatok týchto vecí


          neustále vyhlasovanie narastajúcej produkcie a zlepšovania života -(opak bol pravdou)


          vyhlasovanie nadradenosti prasiat ako vedúcich osobností


          vyhrážanie sa, že sa Jones vráti, ak zvieratá nebudú verné prasatám


          pracujú tvrdo, ale pre seba, sú hladní, ale nikto im produkt neberie


          očierňovanie Snowballa -vyhrážanie sa, hľadanie triedneho nepriateľa


          Boxer


          snaží sa poctivo pracovať, lebo verí, že „Napoleon má vždy pravdu“


          „budem pracovať lepšie a radostnejšie“ -tým zakrýval to, že nerozmýšľal nad tým, čo mu bolo povedané -slepé nasledovanie


          vzor pre iné zvieratá


          koniec: ako poranený už nemal pre prasce veľkú cenu, a tak ho predali mäsiarovi -odvrhnutý


          totalita =deformácia


          vláda jednej skupiny ľudí, jedna osoba na čele určujúca pravidlá správania


          propaganda, manipulácia, demagógia, vyhrážanie


          zákaz opozície a kritiky -odstraňovanie nepohodlných a neposlušných


          kult osobnosti -Napoleon


          tajná polícia -vychovávanie psov na tieto účely od útleho veku


          čistky -vyhnanie Snowballa, popravy sliepok, oviec (údajných nepriateľov veľkého Napoleona)


          klamstvá -zmena hesiel, obohacovanie sa na úkor druhého (mlieko a jablká)


          neustála atmosféra strachu


          hľadanie nepriateľa a vinníka -zvaľovanie viny, poukazovanie na prednosti, strach


          deformácia -vedomia, prehľadu, strata vlastného názoru, nevedomosť


          výsledok -vývoj sa nikam neposunul -prasce splynuli s nenávidenými ľuďmi, znovu treba začať od začiatku

                  iv.        1984


          Winston Smith pracuje pre Ministerstvo pravdy územnej oblasti Oceánie. Svet je rozdelený na tri veľmoci: Oceániu, Euráziu a Eastáziu. Tie sú vo vojne už vyše 25 rokov. Oceániu riadi Veľký brat, ktorého ešte nikdy nikto nevidel -je to tvár z plagátov a hlas z televízie. Človek je neustále kontrolovaný Ideopolíciou, televíziou i samými kolegami. Winston nesúhlasí s ideológiou, ale nemôže sa prejaviť, lebo by bol vaporizovaný. Vedie si denník, do ktorého všetko zapisuje. Vie, že mu ho raz Ideopolícia vypátra, ale píše ho naďalej. Zaľúbi sa Júlie -keď im však prídu na ich zmýšľanie, zoberú ich na Ministerstvo lásky. Tam podstúpia vymývanie mozgov, mučenie, zradia jeden druhého i samých seba a nakoniec Winston začne milovať Veľkého brata, proti ktorého tyranii sa búril


          román má dodatok so zásadami funkcionárskeho jazyka predstaviteľov moci -princípy Newspeaku


          bezvýchodisková, pesimistická antiutópia (=skutočnosť, niečo, čo sa stalo, skutočne dialo)


          pravdivé zobrazenie, ktoré sa stalo skutočnosťou


          odhalenie zásad akejkoľvek absolutistickej vlády, nekontrolovanej moci, nivelizácie ľudských záujmov a potrieb, premývania mozgov a masovej uniformity