Karel Čapek

                    i.        Životopis a tvorba


          doktorát z filozofie na KU; venoval sa literatúre a žurnalistike


          ovládal viacero jazykov: ang., nem., fra., gréč.


          redaktor v Lidových Novinách


          dramaturg v Divadle na Vinohradech -pôsobil tu i ako režisér


          dramatická tvorba:


          Loupežník -mladý zlodej, rebel hľadá svoju cestu životom


          R.U.R.


          Ze života hmyzu -ľudské vlastnosti tlmočené cez život zvierat


          Věc Makropulos -o elixíre večnosti, nesmrteľnosti -ukazuje i druhú stranu mince, že človek nemá prečo večne žiť a smrť je vykúpením


          Bílá nemoc -objavia liek proti novodobému moru -zneužitie sfanatizovaným davom, kritika vojny


          Matka -postupne jej umierajú najbližší -manžel, 4 synovia -protest proti vojne; silné a pravé vlastenectvo


          Epická tvorba (romány):


          Továrna na Absolutno


          Krakatit -„Čo by sa stalo, keby človek z hmoty vyrobil energiu?“ -zneužitie proti ľuďom


          Válka s Mloky


          vo väčšine románov dáva optimistický záver


          pragmatizmus -vplyv na Čapkovu tvorbu


          filozofia praktického života -filozofický smer, podľa ktorého sa pravdivosť pojmov preveruje praktickou účelnosťou a užitočnosťou


          Čapek je za vedu a pokrok, ale aby slúžili človeku a boli mu užitočné -to je to pragmatické

                  ii.        Válka s Mloky


          Kapitán Van Toch pri hľadaní nálezísk perál, objaví nový druh mlokov. Tie sú mierumilovné, ľahko sa učia a rozumejú mu. Nosia mu z mora perly. Spolu s G.H.Bondym založia spoločnosť na vývoz mlokov do sveta, aby tu v mori hľadali perly. Prestane to vynášať zisk, lebo perál je už primnoho. Začnú ich teda využívať na úpravu a rozširovanie pobreží štátov. Dajú im zbrane a výbušniny. Vedia hovoriť i rozmýšľať -vzbúria sa proti človeku. Rýchlo sa množia a ničia pevninu kvôli obydliu. Ľudia sa sťahujú do hôr. Nastáva vzbura medzi starými kapitánovými mlokmi a novými vzdelanými -navzájom sa vyhubia a voda pomaly ustupuje a pevnina rozširuje. Avšak voda je otrávená -mloky chceli otráviť vodu tých druhých, ale otrávili všetku vodu.


          „Není to utopie, nýbrž dnešek.“


          dielo nie je len utópiou, ale aj protestom proti fašizmu


          zmysel celého románu je v kapitole „X-varuje“, kde neznámy autor varuje pred zbrojením, demagógiou


          netradičný román -pre obsah i pre formu


          rozdelený na tri knihy a tie na kapitoly


          nachádzajú sa tu rôzne novinové ústrižky -mnohojazyčné


          novinársky štýl -so slangom; zmes žánrov a štýlov


          humor, irónia, satira


          v závere sa autor rozpráva sám so sebou -nechce, aby to takto skončilo

                iii.        Vzťah k téze


          mloky sú spočiatku malé, mierumilovné a priateľské tvory -kapitán im dal nôž, aby si mohli otvárať perlorodky a zároveň sa brániť i voči úhlavným nepriateľom -žralokom


          to, že im dal kapitán nože, mu prinieslo zisk -dal im teda harpúny


          ľahko sa učili a stávali sa veľmi inteligentnými -raz v ZOO jeden mlok začal opakovať slová -začali ho učiť rozprávať, dokonca i čítať -zriadenie škôl pre mlokov


          robia na nich pokusy -odtrhnú im končatiny, zmrazia, skúšajú mäso -protesty Organizácií za práva mlokov


          ich angličtina bola skomoleninou- bez členov, rodov, vypúšťanie dlhých slov -ľudia to začali opakovať


          ľudia si stvorili mlokov na svoj obraz, ale opačne -oni začali opakovať ich zvyky (nočné tance), jazyk (šušlanie -nahradili r písmenom l)


          každá mocnosť ich chcela využiť vo svoj prospech, pre svoje účely


          keďže ich je niekoľkonásobne viac, vznikajú Organizácie proti mlokom


          mloky nie sú rasovo rozdielne -sú si rovné -teda až kým Nemecko nezačne presadzovať nadradenosť nordického mloka Nordmolch -ktorý je ten pravý a má byť i rozmnožený -ostatné sú degenerované (rasizmus)


          tento „bojovný mlok“ potrebuje vojnu -konflikt medzi Nemeckom a Anglickom, lebo Nemci chcú pobrežia na pestovanie týchto nadradených mlokov


          Chief Salamander, vodca nových mlokov, začne mať požiadavky (starí mloci -King Salamander)


          Čapek naráža na to, že človek ide radšej za tým, čo je ľahšie a jednoduchšie


          človek v honbe za bohatstvom a dobrým životom zabúda na to podstatné -na to, čo nás robí ľuďmi „Budúcnosť patrí Mlokom. Mloci, to je kultúrna revolúcia. Aj keď nemajú svoje umenie: aspoň nie sú zaťažený idiotskými ideálmi, zoschnutými tradíciami a všetkou tou bútľavou, nudnou filisterskou starinou, ktorú volali poézia, hudba, architektúra, filozofia a všeobecne kultúra.“


          ukazuje, že toto sa môže stať i človeku, že v honbe za peniazmi, jednoduchším životom, militarizáciou i on môže prestať myslieť


          antisemitizmus, zneužívanie tvorov, podporovanie vojny, útlak a vykorisťovanie


          rasizmus -mloci ako nový druh rasy -podľa románu Mein Kampf; rozdelenie do kást


          Hitler (Chief S.) snaha o ovládnutie sveta, nároky na krajiny; využívanie iných tvorov -otrokárstvo


          varovanie pred 2.svetovou vojnou


          chce ukázať, že Chief Salamander je v skutočnosti človek

                  iv.        R.U.R.


          Rossum´s Universal Robots


          staviteľ Rossum vynašiel živú hmotu, z ktorej začnú vyrábať roboty. Tí sú inteligentní a nápomocní, avšak bez duše, a teda schopnosti cítiť. Helena Gloryová v mene Ligy humanity prehovára Harryho Domina, aby roboty mali dušu a svoje práva. Zamilujú sa a vezmú sa. Výroba sa rozrastá do neúnosnej miery a ľudia ich začnú zabíjať. Výrobcovia dajú teda robotom zbrane na obranu. Čoraz viac sa začínajú podobať ľuďom. Vzbúria sa a vyvraždia celé ľudstvo okrem staviteľa Alquista, ktorý ich mal stavať (roboty mali nízku životnosť). Patent však ešte pred smrťou spálila Helena. Nakoniec však roboty Primus a Helena, ktorý boli prvými pokusnými robotmi z novej výroby, sa zaľúbia a vyzerá to tak, že ľudstvo nezahynie.


          utopistická divadelná hra


          nemá klasickú sujetovú výstavbu


          zrozumiteľné, krátke, ale hlboké vety


          používa určitú skupinu slov, nie podľa postáv, ale podľa situácií


          fantastické, groteskné prvky, odborné názvy; slang


          gnozeológia, civilizmus

                    v.       Vzťah k téze


          Harry Domin


          chcel, aby sa človek stal pánom sveta, aj za cenu vyhubenia ľudstva, snaží sa presadiť svoju myšlienku a vyrábať roboty ďalej


          chce vyrábať i nacionálne roboty -aby sa nepoznali a nenávideli sa (myšlienka, keď vypukla vzbura)


          napriek veľkým plánom, nedokázal vidieť do budúcnosti -nevidel možné dôsledky


          Staviteľ Alquist


          vyjadruje Čapkove myšlienky -presný protiklad Domina


          je za pokrok, ale pomalými krokmi a vždy s pohľadom do budúcnosti; povedať si „čo sa stane ak…“


          kým všetci išli za peniazmi, on stále tvrdil, že práca a myslenie patrí ľuďom


          aj keby mohol, odmietol by produkovať ďalších robotov -i za cenu svojho života


          vidí záchranu v náznaku lásky Heleny a Prima


          Konzul Bussman


          businessman -Žid -obchodníctvo mal v krvi


          bažil po peniazoch; veril, že spôsobom na riešenie problémov sú peniaze


          chce vyjednávať s robotmi a dáva im peniaze -oni ho zabijú


          Dr.Gall


          neodmietol dať robotom dušu (spolu s Helenou Gloryovou) -dal im však „zbraň“ -schopnosť vzoprieť sa


          Helena Gloryová


          chce zachrániť ľudstvo; ako prvá pochopila, že hrozí nebezpečenstvo


          reprezentuje materstvo a ženský pohľad na svet -zhrozená, keď zistí, že sa prestali rodiť deti


          Roboty


          stelesnenie utópie, ďalekej budúcnosti


          výsledkom ľudského myslenia -avšak necítia a sami nerozmýšľajú -nič nové neprinášajú


          dokonalejší ako ľudia, bez bolesti a strachu


          na rozdiel od ľudí sa dokážu spojiť


          „Vývin ľudskej civilizácie sa meria technickým vývinom“ -potláčanie ľudského elementu


          problém práce/ lenivosti –„Ľudia sa stanú hluchým kvetom ak prestanú pracovať.“ „Člověk už nemusí nic dělat, jen prožívat.“


          rozdiely jin-jang =>humanizmus vs technika


          nebezpečie, keď človek prestane pracovať a strata komunikácie medzi ľuďmi


          problémy samozničenia ľudstva -zneužitie vlastnej technológie


          rozšírenie robotov viedlo k zániku potreby reprodukcie teda plodenia detí


          kontrast dvoch ľudí starý a mladý Rossum => pokrok vs zárobok


          hlavná myšlienka -príroda vždy zvíťazí nad vedou a ľudskou chamtivosťou, láska a práca sú najvyššie ľudské hodnoty, stroje a vynálezy sú zbytočné, ak môžu ľuďom nejakým spôsobom ublížiť alebo ich posunúť späť


          deformácia spoločnosti ľudia prestali absolútne pracovať -využívali roboty =>lenivosť, morálna zhýralosť,


          ľudí zničili ich vlastné vynálezy -stali sa otrokmi pokroku


          ľudia sa prestali o sebe zaujímať -prestali mať deti -vymieranie


          krátkozraká politika -delenie robotov, povyšovanie -cieľ: zisk


          „Přírodo, přírodo, život nezahyne! Zase se začne z lásky, začne se nahý a maličký, ujme se v pustině, a nebude mu k ničemu, co jsme dělali a budovali, k ničemu města a továrny, k ničemu naše myšlenky- přece nezahyne.“