Úvod


          spoločnosť prechádza genézou -vytvára si myšlienky, skvelé ideály, ktoré majú spoločnosť priviesť k lepšej dobe, na vyšší stupienok


          žiadna veľká myšlienka sa však ešte úplne nenaplnila -vždy sa niečo zmenilo


          ľudský faktor -vlastnosti, ktoré deformujú myšlienku a s ňou i spoločnosť -často ju priviedli ku skaze


          kto je za to zodpovedný?